Melpomenės manifestas už meilę

Kauno valstybinis dramos teatras FB paskelbė konkursėlį – artėjančios režisieriaus Agniaus Jankevičiaus manifestacijos “Gelbėkime meilę” proga pasiūlė už pakvietimus į premjerą sukurti “Manifestą už meilę”.

Turiu prisipažinti – įsikvėpiau, ir todėl norėčiau į Kauno dramos teatrą prabilti anglų poeto Edwardo James Hughes eilėraščio pažodiniu vertimu. Nes šmėkla klaidžioja po Europą — meilės šmėkla. Visos senosios Europos jėgos susivienijo į šventą medžioklę prieš šią šmėklą: popiežius ir valdovai, Merkel ir Ayrault, prancūzų radikalai ir vokiečių policininkai.
Kur toji opozicinė jėga, kurios jos priešininkai, esantieji valdžioje, nebūtų apšaukę aptekusiais meile? Kur toji opozicinė jėga, kuri savo ruožtu nebūtų metusi smerkiančio kaltinimo priešiškumu meilei tiek pažangesniesiems opozicijos atstovams, tiek ir savo reakciniams priešininkams?
Dvi išvados seka iš to fakto.
Meilę jau visos Europos galybės pripažįsta jėga.
Jau pats metas meilės šaukliams atvirai išdėstyti visam pasauliui savo pažiūras, savo tikslus, savo siekimus ir pasakoms apie meilės šmėklą priešpastatyti pačių meilės atnašautojų manifestą.
Tuo tikslu susirinko Vilniuje įvairiausių tautybių meilės sergėtojai ir sudarė šį „Manifestą”, skelbiamą tik seniausia Europos – lietuvių kalba.

Vaikiška išdaiga

Vyro ir moters kūnai gulėjo bedvasiai,

Žiovavo iš nuobodulio, bukai spoksojo, tingiai išsidrėbę

Ant rojaus gėlių.

Dievas mąstė.

Problema pasirodė besanti tokia rimta, kad jis užsnūdo.

Varnas nusikvatojo.

Jis pasičiupo kirminą, vienintelį Dievo sūnų,

Ir padalino jį į dvi besirangančias dalis.

Uodegą įsmeigė į vyrą taip,

Kad sužalotas galas kyšojo išorėje.

Priekinę dalį sugrūdo į moterį galva į priekį,

Ir toji įsirausė gilyn ir aukštyn,

Kad galėtų žvilgčioti pro akis

Ir šauktis savo uodegos – Greičiau, greičiau,

Prašau, o, kaip man skauda.

Vyras atsibudo – kažkas jį vilko žole.

Nubudusi moteris pamatė, kaip jis artinasi prie jos.
Niekas nesuprato, kas gi įvyko.
O Dievas vis miegojo.
O Varnas vis juokėsi.
Ką gi, Kauno valstybini, būsimasis nacionalini, dramos teatre, aš atvažiuoju pas tave.

About Melpomenė

Pats anonimiškiausias, pats brutaliausias, pats nešvankiausias blogas apie Lietuvos teatrą.