Ji išėjo. Vėl

Parašyk apie teatrą (be cenzūros, bet su protu):