Tebus prakeiktas Tėvynės išdavikas!

Parašyk apie teatrą (be cenzūros, bet su protu):